Presentació de la Secció

La Secció Territorial Catalana de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ-Cat) aglutina tots els membres de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) que exerceixen la seva activitat a Catalunya i té per finalitat contribuir a desenvolupar els objectius de l’esmentada societat en aquesta demarcació. Les seves activitats contemplen com a missió fonamental la promoció i desenvolupament de la Química, fomentant activitats científiques, docents i divulgatives en tots els seus àmbits, amb l’objectiu d’augmentar la percepció pública sobre la importància d’aquesta àrea de la ciència en l’economia i en la societat.

Junta de Govern

 • President: Albert Moyano Baldoire – Universitat de Barcelona

 • Vicepresident: Alexandr Shafir – Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC)

 • Secretari: Jordi García-Antón Aviñó – Universitat Autònoma de Barcelona

 • Tresorer: Jordi J. Carbó Martín – Universitat Rovira i Virgili

 • Vocals: 

  • Anna Roglans Ribas, Universitat de Girona
  • Gabriel Aullón López, Universitat de Barcelona
  • Rubén Martín Romo, Institut Català d’Investigació Química
  • Àngels González Lafont, Universitat Autònoma de Barcelona

Normativa

La STCAT es regeix pels estatuts de la RSEQ.