La ST-Cat de la RSEQ convoca ajuts per a la realització d’activitats científiques i divulgatives a Catalunya durant l’any 2021. Constitueix un requisit imprescindible que el sol·licitant sigui soci de la RSEQ i que estigui afiliat a la Secció Territorial Catalana.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 d’octubre de 2020 i es resoldrà al mes de novembre.

La sol·licitud, en format PDF o Word, s’enviarà per correu electrònic a la Tresorera de la RSEQ-Cat, Dra. Elena Fernández , amb còpia a Mercedes Amat.

La segona convocatòria per a la sol·licitud d’ajuts per a activitats que tindran lloc a l’any 2021 s’obrirà l’1 de gener de 2021 i romandrà oberta fins al 30 d’abril de 2021.  

Data límit: 31/10/2020

Estat: Cerrada