La ST-Cat de la RSEQ convoca ajuts per a la realització d’activitats científiques i divulgatives a Catalunya durant l’any 2022. Constitueix un requisit imprescindible que el sol·licitant sigui soci de la RSEQ.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 d’octubre de 2021 i es resoldrà al mes de novembre.

La sol·licitud, en format PDF o Word, s’enviarà per correu electrònic a la Tresorera de la RSEQ-Cat, Dra. Elena Fernández, amb còpia a Mercedes Amat.

La segona convocatòria per a la sol·licitud d’ajuts per a activitats que tindran lloc a l’any 2022 s’obrirà l’1 de gener de 2022 i romandrà oberta fins al 30 d’abril de 2022.

Data límit: 31/10/2021

Estat: Cerrada

Més informació: documentació relacionada.